Nyhende frå Vestland Bondelag

Nå er det verveperiode i Norges Bondelag

1.oktober markerer starten for vervemånedene i Norges Bondelag. Fra 1. oktober og ut året er det gratis medlemskap for nye medlemmer.

Pride i Sogn

I helga vart Pride arrangert for første gong i Sogn. Både Sogndal Bondelag og Fjærland Bondelag var på plass. Sjå glimt frå paraden her.

Ny bonde samling på Skei

Klar for å bli med på ei kjekk samling på Skei 3.-4.november? Påmeldingsfrist 17.oktober, men plassane er begynt å fylle seg opp!

Open Gard på Breim

Open Gard på Breim var fantastisk kjekt, sjå glimt frå det vellukka arrangementet her😊

Anders Felde medlem i Produsentråd

Nortura har bedt om at Norges Bondelag etablerer produsentråd for storfe og svin for å forsterke bodskapen om å ta ned produksjonen. Rådet vart etablert sist veke og tidlegare fylkesleiar i Vestland Bondelag; Anders Felde er ein av medlemene i Rådet.

Set smittevern på agendaen på eigen gard

- Utbrot av ulike dyresjukdommar uroar meg, seier fylkesleiar Gry Ingvild Agjeld som oppmodar bøndene om å oppdatere smittevernrutiner for å unngå å verte råka.

Inspirasjonsdag med klimasmart landbruk

20. september arrangerer Bergen Bondelag og Vestland Bondelag ein inspirasjonsdag på Stend vidaregåande skule. Hovudinnhaldet er presisjonslandbruk og ressursutnytting.

Opptrappingsplan – hva nå?

Akkurat nå ligger arbeidet med en opptrappingsplan for bondeinntekta hos Landbruks- og matdepartementet (LMD).

Utmarksressursar på agendaen

Utmarksressursane sin plass i framtidslandbruket i Vestland var temaet då Vestland Bondelag inviterte fylkespolitikarane til vandring i Sunndalen i Oppstryn.

Draumedag i Jostedalen

Jostedal Bondelag har arrangert Open Gard. Det var ein kjekk dag, med kring 50 besøkande. Sjå glimt frå hendinga her.

Algeproduksjon og fornybar energi i Hjelledalen

Over 30 deltakarar møtte opp til tross for strålande slåttevêr då Klima Vest og Vestland Bondelag inviterte til inspirasjonsdag på Folven gard.

Fellingsprosenten må opp – hjorten må skytast der den er

Skal ein få ein varig reduksjon av hjortebestanden må avskytinga av unge dyr og koller aukast monaleg dei komande 2-3 åra. Kvotefri avskyting av hjortekalv er eitt av mange tiltak som må til. Eitt år med auka avskyting vil ikkje vere tilstrekkeleg. Grunneigarane må også bli flinkare til å samarbeide, slik at hjorten kan bli skoten der hjorten er seier styremedlem Olav Myhr i samband med at hjortejakta tek til i dag.

Kjekk dag på Os

Os Bondelag har arrangert Open Gard, sjå glimt frå det vellukka arrangementet her.

Fjordane Biogassforum SA skipa

Onsdag 23. august vart Fjordane Biogassforum SA skipa på Byrkjelo.

Ein stor suksess

Laurdag 26.august var Granvin Bondelag medarrangør på den lokale bygdedagen. Det vart godt oppmøte, trass litt lunefullt vær.

Vellukka dag

Søndag 27.august arrangerte Eid Bondelag open gard. Sjå glimt frå dagen her.

Open Gard på Radøy

I går inviterte Radøy Bondelag til Open gard hos Nina og Audun Gjerde. Rundt 300 besøkande trossa det våte vêret og fekk ei flott gardsoppleving.

Bynært landbruk og arealforvaltning

Korleis sikre areal til produksjon av mat i bynære område?, var spørsmålet då Vestland Bondelag inviterte fylkespolitkarar til gardsbesøk hos Vidar Helland i Bergen.

Velkommen til Åpen Gård 2023!

På Åpen Gård er alle velkomne til morsomme og lærerike gårdsopplevelser. Man kan for eksempel hilse på dyrene, hoppe i høyet eller prøvesitte i en stor traktor. Her finner du oversikten over årets arrangementer.

Den aller første Kulturlandskapsprisen i Vestland går verdsarvbøndene i Undredal

Sju personar utgjer verdsarvsbøndene i Undredal. Dei kjem frå ulike gardsbruk som arbeider med eit stort spekter av oppgåver.

Vellukka dag

I helga arrangerte Sveio Bondelag Open Gard. Sjå glimt frå arrangementet her.

Korleis auke verdiskapinga frå frukt, bær og grønsaksproduksjonen i Vestland?

I dag har Vestland Bondelag vore med å arrangere temadag for politikarar på Leikanger. Sjå glimt frå dagen her.

Velkomen til Hardangerkonferansen

Korleis vi kan gjera det grøne skiftet til ein ressurs for regionen og korleis vi kan nytta omstillingsevne og klimatilpassing til å skapa vekst og berekraftig utvikling i Hardanger?

Kreativ og nytenkande

I sommar vart dei nordiske kostholdsråda lagt fram. I rapporten er det anbefalt å ete maks 350 gram raudt kjøt i veka, men ein bør ete betydeleg mindre enn det også. Dette har fått Nils Magne Gjengedal til å tenke.

Uoversiktlig situasjon – husk å meld skader

Ekstremværet Hans har herjet flere steder i landet. Andre steder er det tørken som er problemet.

Ny rekord for Open Gard

- Det er svært gledeleg at så mange av lokallaga inviterer til Open Gard dette året, seier leiar i Vestland Bondelag Gry Ingvild Agjeld

Inviterer politikarar med på tur

Vestland Bondelag ynskjer god dialog med kandidatane til fylkesting og kommunestyre og har invitert til 6 møte med ulike tema. Møtet i Ulvik er dessverre avlyst, dei andre møta finn du her.

Nytt tilskot til sau på utmarksbeite

Beiting med sau på høgareliggande utmarksbeite vert no premiert med eit nytt tilskot gjennom Regionale miljøtilskot i jordbruket i Vestland (RMP). Det vert og innført nye tilskot innan ammegeit-, potet- og grønsaksproduksjon.

Gardsbesøk for 8. klassingar ved Halbrend

24.mai opna jordbruksskulen på Mo opp dørene for 95 spente elevar ved Halbrend ungdomsskule. Dei fekk eit lite innblikk i kvardagen til elevane ved skulen.

Webinar med Harris: Private vegar

I sommar har vi reprise på webinar med juridiske tema. Denne veka kan du sjå eit miniseminar som advokatkontoret Harris hadde for medlemene våre om private vegar.

Webinar med Harris: Vind og vasskraftutbygging

I sommar har vi reprise på webinar med juridiske tema. Denne veka snakkar advokatane Børje L. Hoff og Frode S. Halvorsen om vasskraftutbygging, vindkraft og litt om solcelleparkarer.

Viktig å alltid ha med i sekken på tur i utmark

Fleire tusen sauer og lam er no sleppt på utmarksbeite i fylket. Dette skjer i ein situasjon der det kan vere store rovvilt som ulv og jerv i fylket. Vi håpar på at rovviltet ikkje vil drepe sau og lam, men vi må ha beredskap for at det kan skje og det har dessverre allereie skjedd denne beitesommaren. Difor kjem vi her med råd på kva alle som går på tur i utmarka i fylket bør ha i sekken.

Webinar med Harris: Jordskifte

I sommar har vi reprise på webinar med juridiske tema. Denne veka er temaet jordskifteretten – til hjelp og avklaringar med naboen. Her kan du sjå opptak frå webinaret med advokatfirmaet Harris.

Inviterer politikarar med på tur

- Kommune- og fylkestingsvalet nærmar seg raskt og vi i Vestland Bondelag ynskjer god dialog med kandidatane som har mål om ein plass i fylkestinget og i dei ulike kommunestyra i heile Vestland, seier fylkesleiar Gry Ingvild Agjeld

Anders semifinalist i Årets Unge Bonde

Anders Gåsemyr frå Breim er Vestland sin semifinalist og kandidat til Årets Unge Bonde 2023. Kjekt om mange i Vestland er med og stemmer Anders fram til finalen.

Kjekk stølskveld

Heile 100 bønder møtte opp då Luster Produsentlag og Nortura inviterte til stølskveld.

Gardsbesøk for Strandebarm skule

Som ein del av Bondelaget sitt skuleprosjekt, fekk elevane ved Strandebarm skule ein spennande dag på Breievne gard.

Oppklaring om kvoteordningen for melk

I årets jordbruksavtale legges det opp til flere endringer for å øke andelen eid kvote. Dette har skapt en del forvirring. Her er noen klargjøringer.

Webinar med Harris: Ekspropriasjon

I sommar har vi reprise på webinar med juridisk tema. Her har vi invitert advokatfirmaet Harris til å gi medlemene våre tips om kva dei kan gjere når eigedomen vert regulert til offentlege utbyggingsføremål.

Rød marg komen til Gloppen

- Det er alvorleg for jordbærprodusentane i Vestland at algesoppen Rød marg no er funnen hos to produsentar i Gloppen kommune, seier leiar i Grøntutvalet for Vestlandet Kari Sigrun Lysne.

Lær deg kuvettreglane

- I sommar skal både folk og fe ut og nyte naturen. For å unngå konfliktar og ulykker er det viktig å tenke gjennom korleis vi som er turgåarar opptrer i møte med storfe.

Endringar i vilkår for investering i landbruket

Frå og med 1. juli vert forskrift som regulerer bruken av investerings- og bedriftsutviklingsmidlane i landbruket (IBU) endra i tråd med det partane vart samde om i jordbruksforhandlingane 2023.

Ei byge var nok

For dei kring 15 fruktprodusentane på Lofthus og dei 4 produsentane på Utne vart utsikter til gode avlingar knust av dei to haglbygene som råka bygdene sundag 18. juni. - Det er tragisk å sjå skadeomfanget som ei haglbyge på 1 minutt kan gjere, seier styremedlem i Vestland Bondelag Knut B. Hauso.

Ny veileder om beiteskader fra gjess

Norges Bondelag har utarbeidet en ny veileder på hvordan man skal forebygge beiteskader av gjess.

Ny innspelsrunde til Storingsmelding om dyrevelferd

Fylkeslaget er invitert til å gje innspel i 3. innspelsrunde til Regjeringa sitt arbeid med å utforme ny Stortingsmelding om dyrevelferd.

Kan levere mer melk ut 2023

Etterspørselen etter melk er høyere, og leveransene mindre enn forventet så langt i år. Nå øker forholdstallet for kumelk til 0,99.

God sommar

Vestland Bondelag ynskjer alle ein god sommar.

Har du ein kandidat til årets BU-pris?

Kvart år deler Innovasjon Norge ut Bedriftsutviklingsprisen i landbruket. Er du eller veit du om ein kandidat til prisen?

Stor interesse for kvotefri jakt på hjortekalv

32 kommunar i Vestland har søkt om og fått innvilga kvotefri jakt på hjortekalv for jaktåret 2023/2024.

- Eg er stolt over at Vestland Bondelag stiller opp, for dette er viktig

Det sa fylkesleiar Gry Ingvild Agjeld etter Vestland Bondelag deltok i Pride-paraden i Førde i dag. Sjå glimt frå dagen her.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere