Medlemmene i Stardalen Bondelag vert overført til Jølster Bondelag, medan medlemmene i Askøy Bondelag vert ført over til Øygarden Bondelag.

 

Også Solund Bondelag har fatta vedtak om samanslåing,  men på noverande tidspunkt er dei framleis eige lag.

 

Dette til orientering.