Brannsjef i Kvam Herad kjem og informerer om beredskapen i kommunen og me tek for oss temaet brann og brannvern på garden.

Medlemene har fått informasjon der dei vert oppfordra til å reise på dei andre samlingane i kurset på Holdhus saman med Ølve/Hatlestrand Bondelag og Fusa Bondelag. Den første samlinga er den einaste som er spesifikk for kvar kommune.

Kurskalender for Tryggere Sammen på Hålandsdalen Montesorriskule.

Onsd. 25. januar kl. 20.00
Tema: Brann/ulykke og smitte.
 Ernst Ove Indrebø frå Mattilsynet fortel om kva som skjer ved eit alvorleg smitteutbrot. 

Onsdag 1. februar.
Tema: Beredskap på eigen gard.
Charlotte Joys frå Norsk Landbruksrådgiving Vest kjem og hjelper oss å laga vår eigen beredskapsplakat.

Onsdag 15. februar.
Tema: Korleis støtte. Korleis vere medmenneske.
Kirkens SOS kjem og held 2 timars kurset: "God å snakke med"