Kurset "Tryggere sammen" vert arrangert på Strilatun, Seim frå måndag 6.2 kl 20 og tre måndager framover.

Første samling har tema generell beredskap og andre samling "brann og uvær". Samling tre beredskap på eigen gard og den siste samlinga handlar om korleis ein kan støtte og vere medmenneske for andre.

Påmelding til Hordaland Bondelag, hordaland@bondelaget.no eller 55918880 innan torsdag 2.2.17.

Sjå nettsida www.tryggeresammen.no for meir informasjon om innhald i kurset.