Fusa Bondelag og Ølve/Hatlestrand arrangerer kurset Tryggere Sammen. - Me var 13 stk på første kurskvelden der generell beredskap var tema, seier lokallagsleiar Lars Inge Vik. - Me har plass til mange fleir på kurset vårt, så ta med naboen og kom på neste samling.

Kursplan:

Onsdag 1. februar.
Tema: Beredskap på eigen gard.
Charlotte Joys frå Norsk Landbruksrådgiving Vest kjem og hjelper oss å laga vår eigen beredskapsplakat.

Onsdag 15. februar.
Tema: Korleis støtte. Korleis vere medmenneske.
Kirkens SOS kjem og held 2 timars kurset: "God å snakke med"

Velkommen 

Med vennleg helsing

Fusa Bondelag ved leiar Lars Inge Vik

mob. 91857854