Onsdag 15. februar.
Tema: Korleis støtte. Korleis vere medmenneske.
Kirkens SOS kjem og held 2 timars kurset: "God å snakke med"

Velkommen 

Med vennleg helsing

Fusa Bondelag ved leiar Lars Inge Vik

mob. 91857854