GRFS med juridisk vinkling ved Vidar Brobakken.

Tid: 5. november klokka 10-17. Registrering og kaffe klokka 9.30.
Sted: Hotel Ullensvang

Beskrivelse av kurset og mer informasjon: GRFS med juridisk vinkling.


Skattekurs for firmaer med samarbeidsavtale.

Tid: 6.-7. november klokka 10. Registrering og kaffe klokka 9.30.
Sted: Hotel Ullensvang