Påmeldinga er open til søndag 29. januar.

Lenkje til nettsak: Jordbruksforhandlingane 2023 - Inviterer medlemer til TEAMS MØTE - Norges Bondelag (bondelaget.no)

Lenkje til påmelding: QuestBack

Lenkje til møtet vert sendt ut måndag 30.01. om morgonen til dei som er påmelde