Møte om grovfôrsituasjonen.
Stad: Dalheim ungdomshus, Omvikedalen.
Tid: Tysdag 14 august kl. 19.30.

Produsentlaget Folgefonn og Bondelaget inviterer til eit møte der ein set fokus på fôrsituasjonen me er oppe i nå.

Desse blir med:
Nortura: Bengt Egil Elve. Livdyrsalg og slaktetidspunkt.
FKRA: Sverre Vanvik. Kraftfôr i ei tid med lite grovfôr.
NLR: Helena Elvatun. Status grovfôravling og dyrkingsråd.
Tine: Svanhild Aksnes Botnen.
Bondelaget og Kvinnherad landbrukskontor blir også med.

Kom og få gode, velmeinte råd, informasjon og ein prat med andre som er i same situasjon.
Servering.
Vel møtt!