Møte med samarbeidsorganisasjonar

Torsdag
09
jan
Landbrukstunet, Kokstadflaten

Møte før jordbruksforhandlingane med samarbbeidande organisasjonar.

Våre samarbeidspartnere