Kurs om eigarskifte på landbrukseigedom

Tirsdag
02
okt
Alver Hotel, 5911 Alversund
19:00 - 22:00

Tveit Regnskap arrangerer kurset, som passar for dei som planleggjer eller står ovanfor familieeigarskiftet av landbrukseigendom. Hordaland Bondelag er med på kurset.

Våre samarbeidspartnere