Informasjonsmøte om Biogassprosjektet på Stord

25/3 kl 20 på Vikahaugane, Leirvik. (Rundstykke og kaffi frå kl. 19.30)

Møte er ope for alle interesserte, men programmet er retta mot dei som vurderer deltaking, anten med levering av husdyrgjødsel eller mottak av biorest. Biogassanlegget kan bere ta imot flytande husdyrgjødsel frå gris eller storfe.

 • Program for møtet er:
  • Status for Biogassanlegget på Stord                      v/ SNG
  • Innhald og verdi i bioresten                                     v/ arbeidsgruppa Geir Totland
  • Transport, lagring, logistik                                       v/ SNG
  • Avtalar og økonomi                                                   v/ arbeidsgruppa Harald Rydland
  • Framtidig organisering,                                            v/ arbeidsgruppa Harald Rydland

Etter dette informasjonsmøtet kan dei bøndene som er interessert i avklaringar for om det er aktuelt å  delta i prosjektet teikne seg på ei liste.

Helsing arbeidsgruppa

Harald Rydland, Erik Wilgohs, Arnt Haugsgjerd, Geir Totland