Program

Om jordbruksforhandlingane
Lars Peter Taule  - organisasjonssjef i Hordaland Bondelag går gjennom historia om jordbruksforhandlingane, korleis desse føregår og om verknaden av forhandlingane

Diskusjon og spørsmål

 

Spørsmål og andre ting rundt fagkvelden kan rettast til Eivind Myrdal tel. 46788659

 

Det vert enkel servering
 

Vel møtt!