Velkomen til bondekafe onsdag 8. februar klokka 20 i Ølve ungdomshus.

Tore Eik frå landbrukskontoret kjem og skal informera litt rundt nye støtteordningsreglar (2018).

Vi oppfordrar at dei frammøtte til å ta med 50 kr til donering, slik at me kan dekka utgifter til leige.

Helsing styret i Ølve/Hatlestrand Bondelag