Sakliste til Årsmøte 2018 i Voss Bondelag på Voss Vidaregåande skule tysdag 30.oktober 2017 kl 20.00

 

Sakliste:

Godkjenning av innkalling og sakliste.

Val av møteleiar, skrivar og 2 personar til å skriva under protokollen.

Årsmelding.

Rekneskap

Arbeidsplan for komande arbeidsår.

Val.

 

Me startar Årsmøtet med at dagleg leiar i Destinasjon Voss, Mona Haugland Hellesnes held innlegg om:

Kva betyr vossalandbruket for reiselivet?

Diskusjon.

 

Maya Riise frå Bondens Marknad orienterer om arbeidet deira.

Tord Araldsen frå IHM orienterer om Biogassprosjektet på Voss.

Styremedlem i Hordaland Bondelag, Lars Bø orienterer om aktuelle saker i fylkeslaget.

Møtet vert i kantina i nybygget.

Etter årsmøtesakene vert det matøkt.

 

Praktisk gåve til alle som møter!

I tillegg trekkjer me ut ei flott hettejakke mellom frammøtte medlemer!

Hjarteleg velkomen!

 

Styret