Innkalling til årsmøte i Stord Bondelag
Stord Bondelag
Dato: Onsdag 28. oktober 2020
Tid: kl. 1930
Stad: Eldhuset på Litlabø Gard hjå Sigvor og Håkon Østerhus

Sakliste:
1. Velkomen ved leiar
2. Konstituering
a. Val av møteleiar
b. Val av skrivar
c. Val av to personar til å skriva under årsmøteprotokollen i tillegg til leiar
3. Godkjenning av innkalling og sakliste
4. Årsmelding
5. Rekneskap
6. Arbeidsplan
7. Val
(Val på leiar og styremedlemer skal vera skriftlege ihht. «Lover for Norges Bondelag 2014», § 14)
8. Innkomne saker
9. Årsmøte slutt

Saker som skal opp på årsmøtet må meldast til styret innan 20. oktober (8 dagar før møtet)

NB.: Koronarestriksjonar:
• Det er ikkje tillate å delta på møte dersom ein har luftveissymptom, er i karantene eller i isolasjon (dette gjeld uavhengig av om ein mistenkjer Covid-19 eller vanlig forkjølelse).
• Alle som kjem på møtet skal halda minst 1 meters avstand
• Alle skal ha god handhygiene.

Vel møtt!

Stord Bondelag