Innkalling til årsmøte i Stord Bondelag

Dato: Tysdag 29. oktober 2019
Tid: kl. 1930
Stad: Hjå Guro og Knut Vikane i Gamlahuset på Førland

Sakliste:
1. Velkomen ved leiar
2. Konstituering
   a. Val av møteleiar
   b. Val av skrivar
   c. Val av to personar til å skriva under årsmøteprotokollen i tillegg til leiar
3. Godkjenning av innkalling og sakliste
4. Årsmelding
5. Rekneskap
6. Arbeidsplan
7. Val
(Val på leiar og styremedlemer skal vera skriftlege ihht. «Lover for Norges Bondelag 2014», § 14)
8. Innkomne saker
9. Tema v/ Tveit Regnskap; Duett; faktura/elektronisk rekneskapshandtering
10. Årsmøte slutt

Saker som skal opp på årsmøtet må meldast til styret innan 21. oktober (8 dagar før møtet)

Vèl møtt!