Årsmøte i Fusa Bondelag

Mand. 28. oktober kl. 20.00 i Hålandsdalen Montesorriskule

Årsmøtesaker i samsvar med Lover for Norges Bondelag. Saker som ein ynskjer handsama skal være leiar, Lars Inge Vik, i hende seinast 8 dagar før årsmøtet. Fylkesleiar, Peder Nernæs,  orienterer om aktuelle saker. Servering.

 Vel møtt!

 STYRET