INNKALLING TIL ÅRSMØTE I EIKANGER BONDELAG 2017

Måndag 30.okt. kl. 20.00 på Eknes bedehus

 

2. nestleiar i Norges bondelag Frøydis Haugen vil delta på årsmøtet.

 

 

Sakliste:

  1. Opning v/leiar
  2. Godkjenning av innkalling og sakliste
  3. Val av møteleiar
  4. Val av skrivar og to til å skriva under møteboka
  5. Årsmelding
  6. Rekneskap
  7. Innkomne saker
  8. Arbeidsplan komande år
  9. Val

ÅRSMELDINGA VERT ETTERSENDT

 

Det vert matøkt på møtet

Velkomen

 

For styret

Olav Myhr