INNKALLING TIL ÅRSMØTE I EIKANGER BONDELAG 2018

Måndag 5.nov. kl. 20.00 på Eknes bedehus

Medlem i fylkesvalnemda, Roar Angelskår, vil delta på årsmøtet og orientere om aktuelle saker.

Sakliste:

Opning v/leiar

Godkjenning av innkalling og sakliste

Val av møteleiar

Val av skrivar og to til å skriva under møteboka

Årsmelding

Rekneskap

Innkomne saker

Arbeidsplan komande år

Val

Det vert matøkt på møtet

Velkomen :)

For styret

Årsmelding for Eikanger Bondelag.