Innkalling Årsmøte 31.10.2019 Bømlo Bondelag på Gaffel og Vaffel kl 1930 (Kulturhuset)

Sakliste:

1 Godkjenning av innkalling og saklister

2 Valg av møteleiar

3 Valg av referent (to til og skrive under møte protokol)

4 Årsmelding

5 Rekneskap .

6 innkomende saker

7 Valg

8 Ymse

Hordaland Bondelag stiller med representant, som informer om div saker.

Saker til styret må være styret i hende innan 29.10.19

Matservering

Vel møtt

 

Styret.