Styret i Vestland Bondelag 2023/2024

Her finn du artiklar om nokon av styremedlemene.  Fleire kan dukke opp :) 

Gry Ingvild Agjeld, leiar i fylkesstyret

Marianne Nordhus, nestleiar i fylkesstyret

Kari Sigrun Lysne, styremedlem og leiar i Grøntutvalet i Vestland. medlem i Grøntutvalet i Norges Bondelag

Knut Byrkjenes Hauso, styremedlem og medlem i Grøntutvalet i vestland

Olav Myhr, Styremedlem

Teljedato engasjerer Olav

Kjersti Hjelmeland, 1. vara til fylkesstyret

Nils Magne Gjengedal, 2. vara til fylkesstyret