Fylkeskontor Vestfold Bondelag

  • Tips en venn om denne siden

Gjennestadtunet 85, 3160 Stokke (se i kart)
Tlf: 33363200 
Faks: 33363201 
E-post: vestfold@bondelaget.no 
 

Ansatte :

 Navn, stilling og kontaktinfoOmfang

Elin Røed,
Organisasjonssjef

92818333
elin.roed@bondelaget.no

Full stilling

Amund Kind,
Rådgiver

92419910
amund.kind@bondelaget.no

Full stilling

Elisabeth Larsen,
Førstekonsulent


93230646
elisabeth.larsen@bondelaget.no

Daglig leder, Studieforbundet Næring og Samfunn
33363210

vestfold@naeringogsamfunn.no

0,6 årsverk

 

 

0,4 årsverk

Kåre Larsen,
Konsulent og regnskapfører

90563055
kare.larsen@bondelaget.no
timebasis

Oddbjørn Rød,
Prosjektleder
Kornsatsning i Vestfold

92039093

oddbjorn.rod@bondelaget.no

0,2 årsverk

 

Våre samarbeidspartnere