Vidar P. Andresen
Oppnevnt som æresmedlem av Vestfold Bondelags årsmøte i 2014

  • Vidar P. Andresen gikk av som organisasjonssjef i Vestfold Bondelag 1. oktober 2013. Han hadde da hatt stillingen siden 1. juni 1986 og har lagt ned en utrolig innsats for Vestfold Bondelag i gjennom disse 27 årene.
  • Vidar P. Andresen har jobbet for Bondelaget siden han som nyutdannet startet som organisasjonssjef i Nordland Bondelag i 1977, kun avbrutt av en liten periode i Norsk Institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) i Bodø.