Rovdyrpolitikken skaper følelser. Det merket alle som var i Oslo sentrum i går da over 10000 !!! mennesker gikk i fakkeltog fra Youngstorget og til Stortinget med klar beskjed til Stortinget: Regjeringen følger ikke opp Stortingets vedtak og bestandsmål for de store rovdyrene i Norge! Det må Stortinget reagere på.

Les sak hos Norges Bondelag om aksjonen


Allerede før vi var i gang var det stappfullt på Youngstorget!

Vestfold Bondelag var en av flere organisasjoner som hadde mobilisert deltakelse fra Vestfold. Her sjekker fylkesleder Thorleif Müller og org.sjef Elin Røed at roperten fungerer.

Det var stort mediaoppbud langs fakkeltoget og NRK var flere ganger inne på direkten i tillegg.

Det var nok flest deltakere fra indre Vestfold, som her Sverre Langeland fra Vivestad, men hele fylket var representert.

Følg rovdyrforliket! stod det på en av parolene som Vestfoldgjengen gikk med.

Her har Henning og Helge Røsholt kommet fram til Stortinget. På dette tidspunktet hadde faktisk ikke alle i fakkeltoget startet å gå fra Youngstorget ennå. Det sier noe om hvor mange som deltok. Både Henning og Helge har bidratt i aksjonsgruppa som har stått for mobiliseringen i Vestfold. Det er Vestfold JFF, Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk (FNR) i Vestfold, Viken Skog, Vestfold Sau og Geit, Vestfold Bonde og småbrukarlag og Vestfold Bondelag som har deltatt i aksjonsgruppa.

Begrepet "folkehav" var ganske dekkende når vi etterhvert fikk samlet fakkeltoget foran Stortinget. Politiet bekreftet etterhvert at det var over 10.000 med i fakkeltoget. I følge de Stortingsrepresentantene som møtte fakkeltoget er det den største demonstrasjonen foran Stortinget i nyere tid.

"Regjeringa glemmer at Stortinget bestemmer!" og "Nok er nok!" runget over Eidsvolds plass denne kvelden. Det ble både appeller og visepresidenten på Stortinget måtte stå skolerett og ta i mot både ordføreropprop og et tydelig brev fra organisasjonene som stod bak aksjonen. 

Takk til Petter Åsberg Kjennerud fra Hof og Olav Nordheim fra Larvik for mange flotte bilder!