Restriksjonene som følger av koronasituasjonen rammer mange produsenter innenfor frukt, grønnsaker og bær. 

Norges Bondelag jobber sammen med grøntnæringa for øvrig for å finne best mulig løsninger og sikkerhetsordninger for dere som produserer frukt, grønnsaker og bær i Vestfold og Telemark. På Bondelagets hjemmeside https://www.bondelaget.no/tema/koronaviruset/  legges det fortløpende ut info, men vi ser nå behovet for å ha et møte.

Vestfold Bondelag inviterer bondelagsmedlemmer i Vestfold og Telemark til Skypemøte allerede førstkommende torsdag kl 20.00.

Du melder deg på her og vil i forkant av møtet få tilsendt påloggingsinformasjon. For de som er usikre på om de har tid, så er det fullt mulig å delta via mobilen selv om du er på jordet eller i traktoren:)

Tema blir

 • Siste nytt fra Norges Bondelag og Vestfold Bondelag om
  • Arbeidskraftsituasjonen/3.landssborgere
  • Utvidet avlingsskadeerstatning hvis man ikke får høstet alt
  • Bondelagets krav om koronapakke for å dekke ekstraordinære kostnader på grunn av restriksjoner og andre direkte effekter av koronasituasjonen
  • Mattilsynets smittevernveileder for grøntsektoren
 • Mulighet for å komme med innspill og synspunkter
  • Erfaringer så langt og praktiske utfordringer som må jobbes videre med

Last ned invitasjonen her

Velkommen!