Sande og Strømm Landbrukslag - Årets lokallag i Vestfold

Av Amund Kind,
  • Tips en venn om denne siden

Sande og Strømm Landbrukslag er Vestfolds største lokale bondelag med 326 medlemmer. De har lagt bak seg et aktivt år, og er verdige vinnere av Årets Lokallag 2019!

Gratulerer til Sande og Strømm Landbrukslag! Onsdag ble de kåret til Årets Lokallag under årsmøtet til Vestfold Bondelag.

Bildekolasj av Sande og Strømm Landbrukslags aktiviteter 2019

Kriteriene for tildeling av utmerkelsen som Årets lokallag er:
-    Høyt aktivitetsnivå
-    God synlighet i lokalmiljøet
-    God oppfølging av eksisterende og nye medlemmer
-    Gode ververesultat og gjennomtenkt vervearbeid

I Vestfold er vi så heldige å ha mange lokallag som kvalifiserer til å motta denne utmerkelsen. Sande og Strømm Landbrukslag har hatt høyt aktivitetsnivå over flere år, også i 2019. For å nevne noen eksempler: 

  • De møter alltid ”mannsterke” opp på arrangementer og møter i regi av fylkeslaget og tar aktivt del i diskusjonen. I 2019 var de også representert i aksjonsgruppa i tilfelle brudd i jordbruksoppgjøret.
  • Laget er gode ambassadører for vestfoldlandbruket og målbærer Bondelagets budskap i lokalsamfunnet, og i møte med politikere. 
  • De har et velfungerende styre, som tar tak i aktuelle lokale saker, både på vegne av enkeltpersoner og grupper, og følger opp saker som bør løses (les mer fra årsmøtet i høst).
  • De har Åpen Gård, Sommertreff og flere medlemsmøter med relevant program og sosialt samvær (les mer fra Quiz-kveld, .  Har også hatt studiering på Jordbruksforhandlingene, bondepub, og vært medarrangør på arrangement f.eks. i regi av Norsk Landbruksrådgiving.
  • Et felt de utmerker seg på, er kontakten med Sande Bygdeungdomslag. Landbrukslaget har arrangert inspirasjonskveld, og stilt med vakter både på Vestfold Bygdeungdomslags sommerstevne, og i tillegg på Norges Bygdeungdomslags sommerstevne i Hof i sommer. De har også gitt hverandre gjensidig styreplass.
  • Sande og Strømm Landbrukslag er Vestfolds største lokale bondelag med 326 medlemmer. De har hatt en liten nedgang i medlemstall i 2019, men det er situasjonen for mange lokallag, og mye av nedgangen er «naturlig avgang». I Sande og Strømm har de nå laget en egen plan for medlemsverving i det kommende året.

Prisen består av heder og ære, samt kr 5.000,-.

Siden årsmøtet i år måtte arrangeres via telefon/Skype fikk vi ikke tatt bilder av selve overrekkelsen. 

Under er det derimot link til flere av arrangementene med mange fine bilder

EMIL-prisen 2020 til Heidi Sølvernes

På Gaupås gård er det 100 dyr og alltid unger fra barnehagen i nabolaget. –Jeg liker å involvere lokalmiljøet i gårdsdrifta og ble kjempeglad for prisen, sier Heidi Sølvernes.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Koronavirus og dyr

Mattilsynet vurderer situasjonen slik at koronaviruset ikke utgjør en fare for dyrehelsen i Norge. Norske dyr utgjør heller ikke en smittekilde for mennesker.

Ledermøte VB 2019 fikk hilse på landbruksdirektør Helge Nymoen

Glimt fra ledermøtet i Vestfold

Ledermøtet i Vestfold Bondelag ble arrangert i helga. De lokale tillitsvalgte har fått hilse på ny landbruksdirektør og ny generalsekretær i Norges Bondelag, fått masse nyttig info, som alltid vært aktive og benyttet pauser og innlagt gruppearbeid til nyttig erfaringsutveksling.

Alle må få muligheten!

-Vi er stolte av å være landets største organisasjon for bønder og andre med hjerte for norsk matproduksjon, sier Elin Røed, org.sjef i Vestfold Bondelag, men skynder seg å legge til at det er plass til flere medlemmer! Lokallagene i Vestfold har fått klar beskjed om at alle som tar over en gård bør kontaktes og få muligheten til å bli med i Bondelaget. Nå er det dessuten en ekstra vervepremie utåret...

Våre samarbeidspartnere