Styret i Agder Bondelag ønsket å lære mer om markedsdelen i verdikjeden for mat. Om lag 70 % av jordbrukets inntekter kommer fra markedet, kun 30 % er tilskudd. De inviterte derfor sist uke «markedsfolk» fra de fire største sektorene melk, kjøtt, korn/kraftfôr og grønt/frukt/bær/potet, samt fylkeslag og ansatte fra Rogaland, Telemark og Vestfold, her fotografert av Morten Andersen fra GPS. Det ble særdeles lærerikt! 


Sveinung Svebestad, styreleder i FK Rogaland Agder, var invitert til å snakke om korn og kraftfôr, eller "terrorbalansen i norsk landbruk" som Svebestad kalte det. Dette ble en god innføring i FKs rolle som markedsregulator, status på kornmarkedet og muligheten for å påvirke hva slags korn det er mer plass til i markedet. Det ble naturlig nok også en del fokus på norskandelen i kraftfôr (som er mye høyere enn mange tror) og muligheten for å få inn mer norsk protein. 

Arthur Salte, rådsmedlem TINE SA, fokuserte på hvor viktig det er med omdømmebygging og tillitt hos forbruker. Han kom med mange gode eksempler på hvordan TINE nå jobber med innovasjon og plassering av varer i butikk. - Husk å snakke opp norske aktører og din lokale dagligvarebutikk. Vi skal heller ta i mot en norsk konkurrent til enn mer import! var Salte tydelig på. Vi fikk også en god innføring i prisutjevningsordningen (PU).

Morten Andersen, daglig leder i Grøntprodusentenes Samarbeidsråd (GPS), engasjerte forsamlingen! Han ga oss en god innføring i grøntprodusentenes hverdag, som i større grad enn resten av landbruket henter størstedelen av inntekta fra markedet. Markedsregulatorrollen til GPS er temmelig ulik Felleskjøpet, Nortura og TINE sine roller. -Styringsgruppene for de enkelte produksjonene er navet i GPS og vi fikk en god diskusjon på viktigheten av at Norges Bondelag har god kjennskap til hvordan dette samarbeidet fungerer.


Karin Marie Røhne, leder for tilførsel og rådgivning hos Nortura SA, snakket om markedet for kjøtt og egg. Markedsreguleringa skal sikre både produsenter, men også forbruker, stabile priser og sikker levering av mat gjennom hele året og i hele landet. Her ble det gode diskusjoner rundt mat- og samfunnstrender, grønn omstilling og bærekraft. Nortura har virkelig merket på kroppen de siste åra at det er krevende å regulere et marked når det er overskudd av kjøtt. Det viser viktigheten av at markedsregulering og jordbrukspolitikk må dra i samme retning. Vi fikk en god innføring i sentrale markedsbegreper som avsetningstiltak, produksjonsregulering, prognoser, samt fortrinnene ved norsk kjøtt og eggproduksjon.

Takk til Agder Bondelag for godt initiativ!