Gratulerer til Sande og Strømm Landbrukslag! Onsdag ble de kåret til Årets Lokallag under årsmøtet til Vestfold Bondelag.

Bildekolasj av Sande og Strømm Landbrukslags aktiviteter 2019

Kriteriene for tildeling av utmerkelsen som Årets lokallag er:
-    Høyt aktivitetsnivå
-    God synlighet i lokalmiljøet
-    God oppfølging av eksisterende og nye medlemmer
-    Gode ververesultat og gjennomtenkt vervearbeid

I Vestfold er vi så heldige å ha mange lokallag som kvalifiserer til å motta denne utmerkelsen. Sande og Strømm Landbrukslag har hatt høyt aktivitetsnivå over flere år, også i 2019. For å nevne noen eksempler: 

  • De møter alltid ”mannsterke” opp på arrangementer og møter i regi av fylkeslaget og tar aktivt del i diskusjonen. I 2019 var de også representert i aksjonsgruppa i tilfelle brudd i jordbruksoppgjøret.
  • Laget er gode ambassadører for vestfoldlandbruket og målbærer Bondelagets budskap i lokalsamfunnet, og i møte med politikere. 
  • De har et velfungerende styre, som tar tak i aktuelle lokale saker, både på vegne av enkeltpersoner og grupper, og følger opp saker som bør løses (les mer fra årsmøtet i høst).
  • De har Åpen Gård, Sommertreff og flere medlemsmøter med relevant program og sosialt samvær (les mer fra Quiz-kveld, .  Har også hatt studiering på Jordbruksforhandlingene, bondepub, og vært medarrangør på arrangement f.eks. i regi av Norsk Landbruksrådgiving.
  • Et felt de utmerker seg på, er kontakten med Sande Bygdeungdomslag. Landbrukslaget har arrangert inspirasjonskveld, og stilt med vakter både på Vestfold Bygdeungdomslags sommerstevne, og i tillegg på Norges Bygdeungdomslags sommerstevne i Hof i sommer. De har også gitt hverandre gjensidig styreplass.
  • Sande og Strømm Landbrukslag er Vestfolds største lokale bondelag med 326 medlemmer. De har hatt en liten nedgang i medlemstall i 2019, men det er situasjonen for mange lokallag, og mye av nedgangen er «naturlig avgang». I Sande og Strømm har de nå laget en egen plan for medlemsverving i det kommende året.

Prisen består av heder og ære, samt kr 5.000,-.

Siden årsmøtet i år måtte arrangeres via telefon/Skype fikk vi ikke tatt bilder av selve overrekkelsen. 

Under er det derimot link til flere av arrangementene med mange fine bilder