Sondre Kåsin Moskvil fra Borre og Undrumsdal er en av årsmøteutsendingene fra Vestfold Bondelag. Han holdt et 2 minuttersinnlegg om viktigheten av å redusere risikoen for enkelte bønder; 

Å drive som bonde medfører stor risiko. Risiko for avlingssvikt og skader som følge av regn, flom, ras og tørke, risiko for sykdomsutbrudd som ringorm, salmonella og fugleinfluensa er noen eksempler.

Disse risikofaktorene kan i veldig mange tilfeller, få store økonomiske konsekvenser, og mange av faktorene har vi liten påvirkning på selv.

Vi har i løpet av det siste året blant annet hatt utbrudd av ringorm, skade etter flom og store snøfall som har gitt bønder store økonomiske tap.

Når en natts snøfall kan ødelegge drivhus eller bær-tuneller for et titalls millioner kroner hos en enkelt bonde, uten at hverken forsikring eller naturskadeordning vil dekke kostnadene. Da blir det tøft å forsøke å være en fremoverlent bonde.

Eller når bønder forsøker å hjelpe storsamfunnet som en del av den frivillige beredskapen, det kan ende opp med store økonomiske tap hvis utstyret blir ødelagt. I dag er det ikke gode nok avtaler og ordninger som sørger for kompensasjon av eventuell nedetid, som følge av skader på utstyr under oppdrag som en del av beredskapen.

Det er behov for større risikoavlastning rundt en del av bøndenes virke, og det er viktig at Norges Bondelag tar en aktiv rolle i kampen for å sikre ordninger som hjelper til med denne risikoreduksjonen.