Tor Erik Leland (39) fra Audnedal er fylkesleder i Vest-Agder Bondelag på femte året. Han tok over foreldregården på Byremo i 2006 og driver med melkeproduksjon med 18 melkekyr. Jorda er spredt og han pleier kulturlandskapet på nærmere 50 jordstykker fordelt på 13 landbrukseiendommer.

Hva er det mest positive med jordbruket i fylket?

Vest-Agder er et av få fylker som har styrket seg både på storfe og sau de siste årene. Det er produksjoner som er godt tilpasset grasressursene våre. Vi har også et knippe dyktige grøntprodusenter i mer kystnære strøk, og her er det potensiale for videre økning.

Hva er den største utfordringen i næringen? 

Vi trenger sikre og stabile rammevilkår som gjør det attraktivt for unge å komme inn i næringen. Lønnsomheten må opp, og det er viktig at vi klarer å få til ordninger som gjør det mulig for de som driver i landbruket å kunne ta ut ferie og fritid som andre folk. Vi må også bli flinkere til å markedsføre det vi driver med.

Har du et godt råd til politikerne i fylket? 

Jeg vil råde de til å ta seg tid til å sette seg inn i hva landbruk og skognæring har å bidra med. Alt som kan lages av olje kan lages av skog, så vi er helt avgjørende for å få til det grønne skiftet. Oljen er viktig den også, men du blir ikke mett av den.