Verdas bønder vedtok resolusjon om matmakt

  • Tips en venn om denne siden

Generalforsamling i World Farmers Organization. Panel om verdikjede for mat
Bøndene i både EU og USA ynskjer strengare regulering av verdikjeda for mat. F.v. ordstyrar Hildegunn Gjengedal frå Norges Bondelag, Paulo Gouveia frå EU-bøndene, Samir El Taghadouini frå EU-kommisjonen og Dave Velde frå USAs bondelag.

Bøndene treng regulering av matmakta. Det var verdas bønder samde om då dei møttest til generalforsamling sist veke. Antibiotikaresistens sto også på dagsordenen.

-Bøndene mister makt i den lange verdikjeda for mat. Det konstaterer World Farmers` Organisation i ein resolusjon vedteken på generalforsamlinga sist veke i Luxemburg. For å betre tilhøva for bøndene ber organisasjonen om lovregulering:

- Politikarar må analysere uheldig handelspraksis og utvikle reguleringsprosessar som gir bønder moglegheit til å få ei rettferdig og stabil inntekt for produkta sine.

EU har nettopp vedteke ei lov om god handelsskikk, der dei forbyr uheldig handelspraksis som for sein innbetaling, einsidig endring av kontraktar og avbestilling på kort varsel.

- Vi er veldig glade for denne lovgjevinga, som vi har jobba for i årevis, no gjeld det berre at lova blir følgt opp av medlemslanda sa Paulo Gouveia frå bonde- og samvirkeparaplyen COPA-COGECA.  Han deltok i ein paneldebatt om matmakt under generalforsamlinga, der Bondelaget var ordstyrar.

Dave Velde frå National Farmers` Union i USA peika i same debatten på dei store utfordringane amerikanske bønder møter i verdikjeda for mat. Fire kjøtbedrifter dominerer heile den amerikanske marknaden, ingen av dei er samvirke, fleire er eigde av utanlandske selskap. På kyllingsektoren eig dei heilt ned til kyllingen. På mjølkesektoren har daglegvaregiganten Walmart kjøpt opp meieri der dei produserer eigen merkevarer. Bonden sit igjen med lite makt og rekordliten del av overskotet, berre 14,6 cent per dollar etter sist oppteljing. Også bøndene i USA jobbar for betre lovgjeving.

- Vi har lover mot samanslåing av selskap, men styresmaktene har ikkje vist vilje til å følgje opp, sa Velde.

Jobbe mot antibiotikaresistens

Bøndene vedtok også ein resolusjon for redusert bruk av antibiotika. Regjeringar og internasjonale styresmakter blir bedt om å inkludere bøndene i arbeidet.

Norges Bondelag er medlem i World Farmers` Organisation. Organisasjonen har rundt 70 bonde- og samvirkeorganisasjonar frå alle verdsdelar som medlemmer.

Les meir på WFOs heimeside

Relaterte artikler

- Gledelig og på tide

Publisert 

Regjeringen har sendt forslag til Stortinget om lov om god handelsskikk og et uavhengig tilsyn.

Lov om god handelsskikk feires med marsipankake utenfor Stortinget, 28. mai 2018.

Lov om god handelsskikk ute på høring

Publisert 

Regjeringa har sendt et forslag til lov om god handelsskikk ut på høring. – Forslaget er i hovedsak godt, men det er avgjørende at handelstilsynet som skal overse loven blir et uavhengig organ, mener Bondelaget.

EU-flagget

EU samde om lov om god handelsskikk

Publisert 

Dei tre EU-institusjonane vart like før jul samde om å innføre ei lov om god handelsskikk. Dette er ein siger for bøndene og samvirka, som har jobba i fleire år for å oppnå ei slik lovgjeving. Noreg heng etter.

Paolo de Castro, Europaparlamentet

EU eit steg nærare lov om god handelsskikk

Publisert 

EU-parlamentet stemte i dag for ei rask handsaming av forslag til ei EU-vid lov om god handelsskikk. Dermed kan dei klare å få på plass ei lov før EU-valet til våren.

Phil Hogan, landbrukskommisær i EU, på møte i Copa-Cogeca

Matmaktlov vil styrke bonden

Publisert 

- Eg er stolt over at vi for fyrste gong kan få ei EU-lovgjeving som styrker bonden si rolle i verdikjeden for mat. Det sa landbrukskommissær Phil Hogan i møte med EU-bøndene og –samvirka i Østerrike.

EU-flagget

Skjebnetid for matmaktregulering i EU

Publisert 

- Dette er sjansen vi har til innføre ei EU-lov om uheldig handelspraksis i verdikjeden for mat. Slik konkluderte EU-parlamentarikar Paolo de Castro då han sist veke traff EU-bøndene og samvirka i COPA-COGECA.

Christine Tacon, handelstilsyn i Storbritannia

Handelsombod: - Eg er utruleg billig i drift

Publisert 

Berre fem medarbeidarar, to av dei på deltid, har jobben med å overvake det britiske daglegvaremarknaden. – Eg er utruleg billig i drift, seier ombodskvinna i Storbritannia, Christine Tacon.

Tesco

Britisk lov om god handelsskikk fungerer

Publisert 

Fem år etter oppstart kan det britiske handelsombodet konstatere at leverandørane klagar mindre og daglegvarekjedane opplever at forholdet til leverandørane har betra seg.

Fra venstre: Kårstein Eidem Løvaas (H), Jam-Egil Pettersen (NNN), Geir Pollestad (Sp) og Lars Petter Bartnes, leder i Bondelaget.

Inviterte til kakefest for lov om god handelsskikk

Publisert 

Mandag 28. mai vedtok et samlet storting at det skal innføres en lov om god handelsskikk. I den anledning inviterte Bondelaget sammen med flere andre interesseorganisasjoner til kakefest utenfor Stortinget.

melkekartonger

Innfører lov om god handelsskikk

Publisert 

En enstemmig næringskomite på Stortinget mener regjeringa må legge fram forslag til en lov om god handelsskikk med et uavhengig tilsynsorgan. Loven skal tre i kraft i løpet av 2019. – Gledelig og på høy tid, mener Bondelaget.

Stortinget

Stortingshøring om matmaktlov

Publisert 

- Det er på høy tid å innføre lov om god handelsskikk, sa Norges Bondelag under en åpen høring om matmakt på Stortinget. Arbeiderpartiet har foreslått å innføre matmaktloven som regjeringa la i skuffen for tre år siden.

ost

EU vil innføre lov om god handelsskikk

Publisert 

EU-kommisjonen la denne uka fram forslag om en lov om god handelsskikk som skal gi mer rettferdig konkurranse i dagligvaresektoren og styrke bondens inntektsgrunnlag. – Stortinget bør la seg inspirere, mener Bondelaget.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere