EU samde om lov om god handelsskikk

  • Tips en venn om denne siden

EU-flagget

Dei tre EU-institusjonane vart like før jul samde om å innføre ei lov om god handelsskikk. Dette er ein siger for bøndene og samvirka, som har jobba i fleire år for å oppnå ei slik lovgjeving. Noreg heng etter.

Det var knytt stor spenning til om Parlamentet, Kommisjonen og Rådet ville bli samde før jul. Det hastar om dei skal få på plass eit regelverk før EU-valet til våren. Dei fleste EU-landa har allereie innført nasjonal lovgjeving, men eit felles lovverk vart sett på som viktig fordi mange av aktørane opererer i mange land.

Direktivet vil forby fleire uheldige handelspraksisar (UTPs) som for sein betaling, avbestilling i siste liten, einsidig endring i kontraktar, tvang av leverandørar til å betale for matsvinn og nekting av skriftlege kontraktar. Enkelte ordningar er berre tillate om det er eksplisitt nedfelt i avtala  (t.d. tilbakelevering av produkt som ikkje er selde eller betaling for marknadsføring).

Medlemslanda kan innføre strengare regelverk om dei ynskjer. Dei kan også utvide virkeområdet for avtala. Eitt av stridstema mellom Kommisjonen, Rådet og Parlamentet har vore kva aktørar som er dekka av lovgjevinga. Kommisjonen foreslo at berre små- og mellomstore leverandørar skulle vere dekka av lova. Dette ville ha gjort at fleire samvirke ikkje ville kunne bruke lova mot daglegvarekjeder. Kompromisset var at lova dekker bedrifter med ein omsetnad på inntil 350 mill euro.

No skal Parlamentet og Rådet formelt godkjenne avtala før den kan iverksetjast i medlemslanda. Det er lagt inn ei revidering av lovverket etter 4 år.

Noreg hadde eit forslag til liknande lovverk i 2013 som enno ikkje er innført. Sist vår påla Stortinget Regjeringa å innføre ei Lov om god handelsskikk med tilsyn innan 2019. I statsbudsjettet skreiv regjeringa at dei ikkje rekk iverksetje lova i 2019.

.- Noreg har gått frå å vere pådrivar til å sakke akterut. Når regjeringa i haust nok ein gong utsette lov om god handelskikk, blir eg uroa. Det hastar å få lova på plass, og regjeringa har fått ein klar marsjordre fra Stortinget, sier Lars Petter Bartnes, leiar i Norges Bondelag.  

 

Relaterte artikler

- Gledelig og på tide

Publisert 

Regjeringen har sendt forslag til Stortinget om lov om god handelsskikk og et uavhengig tilsyn.

Lov om god handelsskikk feires med marsipankake utenfor Stortinget, 28. mai 2018.

Lov om god handelsskikk ute på høring

Publisert 

Regjeringa har sendt et forslag til lov om god handelsskikk ut på høring. – Forslaget er i hovedsak godt, men det er avgjørende at handelstilsynet som skal overse loven blir et uavhengig organ, mener Bondelaget.

Paolo de Castro, Europaparlamentet

EU eit steg nærare lov om god handelsskikk

Publisert 

EU-parlamentet stemte i dag for ei rask handsaming av forslag til ei EU-vid lov om god handelsskikk. Dermed kan dei klare å få på plass ei lov før EU-valet til våren.

Phil Hogan, landbrukskommisær i EU, på møte i Copa-Cogeca

Matmaktlov vil styrke bonden

Publisert 

- Eg er stolt over at vi for fyrste gong kan få ei EU-lovgjeving som styrker bonden si rolle i verdikjeden for mat. Det sa landbrukskommissær Phil Hogan i møte med EU-bøndene og –samvirka i Østerrike.

EU-flagget

Skjebnetid for matmaktregulering i EU

Publisert 

- Dette er sjansen vi har til innføre ei EU-lov om uheldig handelspraksis i verdikjeden for mat. Slik konkluderte EU-parlamentarikar Paolo de Castro då han sist veke traff EU-bøndene og samvirka i COPA-COGECA.

Christine Tacon, handelstilsyn i Storbritannia

Handelsombod: - Eg er utruleg billig i drift

Publisert 

Berre fem medarbeidarar, to av dei på deltid, har jobben med å overvake det britiske daglegvaremarknaden. – Eg er utruleg billig i drift, seier ombodskvinna i Storbritannia, Christine Tacon.

Tesco

Britisk lov om god handelsskikk fungerer

Publisert 

Fem år etter oppstart kan det britiske handelsombodet konstatere at leverandørane klagar mindre og daglegvarekjedane opplever at forholdet til leverandørane har betra seg.

Fra venstre: Kårstein Eidem Løvaas (H), Jam-Egil Pettersen (NNN), Geir Pollestad (Sp) og Lars Petter Bartnes, leder i Bondelaget.

Inviterte til kakefest for lov om god handelsskikk

Publisert 

Mandag 28. mai vedtok et samlet storting at det skal innføres en lov om god handelsskikk. I den anledning inviterte Bondelaget sammen med flere andre interesseorganisasjoner til kakefest utenfor Stortinget.

melkekartonger

Innfører lov om god handelsskikk

Publisert 

En enstemmig næringskomite på Stortinget mener regjeringa må legge fram forslag til en lov om god handelsskikk med et uavhengig tilsynsorgan. Loven skal tre i kraft i løpet av 2019. – Gledelig og på høy tid, mener Bondelaget.

Stortinget

Stortingshøring om matmaktlov

Publisert 

- Det er på høy tid å innføre lov om god handelsskikk, sa Norges Bondelag under en åpen høring om matmakt på Stortinget. Arbeiderpartiet har foreslått å innføre matmaktloven som regjeringa la i skuffen for tre år siden.

ost

EU vil innføre lov om god handelsskikk

Publisert 

EU-kommisjonen la denne uka fram forslag om en lov om god handelsskikk som skal gi mer rettferdig konkurranse i dagligvaresektoren og styrke bondens inntektsgrunnlag. – Stortinget bør la seg inspirere, mener Bondelaget.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Publisert 

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere