Britisk lov om god handelsskikk fungerer

  • Tips en venn om denne siden

Christine Tacon, handelsombud i Storbritannia
Lovregulering og ombodsordning har fungert i Storbritannia, kunne ombodskvinne Christine Tacon konstatere på sin årlege konferanse.

Fem år etter oppstart kan det britiske handelsombodet konstatere at leverandørane klagar mindre og daglegvarekjedane opplever at forholdet til leverandørane har betra seg.

– Lova er ein fordel for alle, sa næringsministeren under den årlege konferansen for det uavhengige handelsombodet.

I 2013 vart Christine Tacon oppnemnd til Groceries Code Adjudicator (GCA), eller ombodsperson som skal overvake at daglegvarekjedane handsamar leverandørane lovleg og rettferdig, slik det er nedfelt i den britiske lova om god handelsskikk (Groceries Supply Code of Practice). Lova dekker dei 10 største daglegvarekjedane i Storbritannia. Tacon har ein liten stab på 5-10 tilsette, og sjølv er ho ikkje ein gong tilsett i full stilling. Kontoret er uavhengig.

Kvar vår arrangerer Tacon ein konferanse der ho rapporterer om utviklinga og presenterer ei spørjeundersøking. Årets undersøking viser at lova og den uavhengige ombodspersonen sitt arbeid har hatt effekt. Talet på saker der leverandørane meiner daglegvarekjedane har brote lova har t.d. gått ned frå ca 80% av dei spurde i 2014 til rundt 40% i 2017. Dei aller fleste daglegvarekjedane har betre sin oppførsel.

- Undersøkinga viser ei svært positiv utvikling, og det er ikkje tilfeldig at dei fire daglegvarekjedane som har størst betring er også dei som vi har jobba mest med, seier Christine Tacon.
 

Trengs kulturendring

Ombodskvinna er også oppteken av at det ikkje er talet på saker som tel. Det er dialog og opplæring og bruk av gode døme som gjer endringa, og trugsmålet om å gjere inngrep. Ho viste til eit ferskt døme: Nyleg hadde det oppstått eit rykte om at ei daglegvarekjede planla endring i praksis som kunne føre til brot på lova. Tacon hadde ein dialog med kjeda, og endringa skjedde ikkje.

- Det er ein kultur som må endrast, seier Tacon.

Sakene dei får inn dreier seg om t.d. for sein innbetaling, betaling for hylleplass, fjerning frå hyllene utan grunn, for dårleg planlegging av sal, og salskampanjar. I vår starta Tacon sak mot Co-op-butikkjeden på grunn av mistanke om brot på lova gjeldande fjerning av produkt frå hyllene.
 

Butikkane også nøgde

Sjølv om daglegvarekjedane var kritiske til innføringa av lova, ser dei no også fordelar og er nøgde med utviklinga.

- Vi har fått eit meir ryddig og godt forhold til leverandørane, sa kommersiell direktør i Morrison supermarkets, Darren Blackhurst.

Næringsminister Andrew Griffiths var stolt over kva Tacon hadde oppnådd.

- Dette er ei god ordning for alle partar, sa Griffiths. Han viste også til at lov og ombodsordninga hadde ført til endra praksis i andre deler av verdikjeden. Til dømes er det no innført obligatoriske avtaler mellom bønder og industri om mjølkeprisar og kjøtkategoriar.
 

Gode råd til Noreg

På spørsmål frå Bondelaget om gode råd til den norske prosessen, sa Tacon at dei hadde erfaring med at frivillig ordning ikkje fungerer, og at det var svært viktig kven som fekk jobben som ombodsperson:

- Det må vere ein person som kjenner sektoren godt og som kan rulle opp ermene og gjere ein god jobb. Det nyttar ikkje å berre setje ein gammal avdanka dommar på jobben, sa Tacon. Sjølv har ho bakgrunn frå sal og marknadsføring, m.a i innkjøpssamvirke, Vodafone og Mars.

Men Tacon har framleis store oppgåver føre seg i dei minst to åra til ho sit i stillinga.

- Det er framleis ein frykt for reprisalier om ein kjem med klage. Dette trass i at eg ikkje har fått ei einaste melding om at dette har skjedd, seier Tacon, som også gjerne også skulle sett at lova var betre kjend utanfor den indre krins.

Sjå meir på heimesida til ombodskvinna her: https://www.gov.uk/government/organisations/groceries-code-adjudicator

Relaterte artikler

- Gledelig og på tide

Publisert 

Regjeringen har sendt forslag til Stortinget om lov om god handelsskikk og et uavhengig tilsyn.

Lov om god handelsskikk feires med marsipankake utenfor Stortinget, 28. mai 2018.

Lov om god handelsskikk ute på høring

Publisert 

Regjeringa har sendt et forslag til lov om god handelsskikk ut på høring. – Forslaget er i hovedsak godt, men det er avgjørende at handelstilsynet som skal overse loven blir et uavhengig organ, mener Bondelaget.

EU-flagget

EU samde om lov om god handelsskikk

Publisert 

Dei tre EU-institusjonane vart like før jul samde om å innføre ei lov om god handelsskikk. Dette er ein siger for bøndene og samvirka, som har jobba i fleire år for å oppnå ei slik lovgjeving. Noreg heng etter.

Paolo de Castro, Europaparlamentet

EU eit steg nærare lov om god handelsskikk

Publisert 

EU-parlamentet stemte i dag for ei rask handsaming av forslag til ei EU-vid lov om god handelsskikk. Dermed kan dei klare å få på plass ei lov før EU-valet til våren.

Phil Hogan, landbrukskommisær i EU, på møte i Copa-Cogeca

Matmaktlov vil styrke bonden

Publisert 

- Eg er stolt over at vi for fyrste gong kan få ei EU-lovgjeving som styrker bonden si rolle i verdikjeden for mat. Det sa landbrukskommissær Phil Hogan i møte med EU-bøndene og –samvirka i Østerrike.

EU-flagget

Skjebnetid for matmaktregulering i EU

Publisert 

- Dette er sjansen vi har til innføre ei EU-lov om uheldig handelspraksis i verdikjeden for mat. Slik konkluderte EU-parlamentarikar Paolo de Castro då han sist veke traff EU-bøndene og samvirka i COPA-COGECA.

Christine Tacon, handelstilsyn i Storbritannia

Handelsombod: - Eg er utruleg billig i drift

Publisert 

Berre fem medarbeidarar, to av dei på deltid, har jobben med å overvake det britiske daglegvaremarknaden. – Eg er utruleg billig i drift, seier ombodskvinna i Storbritannia, Christine Tacon.

Fra venstre: Kårstein Eidem Løvaas (H), Jam-Egil Pettersen (NNN), Geir Pollestad (Sp) og Lars Petter Bartnes, leder i Bondelaget.

Inviterte til kakefest for lov om god handelsskikk

Publisert 

Mandag 28. mai vedtok et samlet storting at det skal innføres en lov om god handelsskikk. I den anledning inviterte Bondelaget sammen med flere andre interesseorganisasjoner til kakefest utenfor Stortinget.

melkekartonger

Innfører lov om god handelsskikk

Publisert 

En enstemmig næringskomite på Stortinget mener regjeringa må legge fram forslag til en lov om god handelsskikk med et uavhengig tilsynsorgan. Loven skal tre i kraft i løpet av 2019. – Gledelig og på høy tid, mener Bondelaget.

Stortinget

Stortingshøring om matmaktlov

Publisert 

- Det er på høy tid å innføre lov om god handelsskikk, sa Norges Bondelag under en åpen høring om matmakt på Stortinget. Arbeiderpartiet har foreslått å innføre matmaktloven som regjeringa la i skuffen for tre år siden.

ost

EU vil innføre lov om god handelsskikk

Publisert 

EU-kommisjonen la denne uka fram forslag om en lov om god handelsskikk som skal gi mer rettferdig konkurranse i dagligvaresektoren og styrke bondens inntektsgrunnlag. – Stortinget bør la seg inspirere, mener Bondelaget.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Publisert 

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere