Verdikjeden for mat

  • Tips en venn om denne siden

Dagligvarebutikk

Som råvareleverandør danner bonden grunnlaget for hele verdikjeden for mat. Men det er de som selger det ferdige produktet som sitter med mest makt og størst inntekter, nemlig dagligvarekjedene.

40.000 bønder i hele landet forsyner den norske matvareindustrien med gode råvarer, hver eneste dag. Gjennom samvirkeforetakene samarbeider bøndene om å by fram råvarene. Det er bøndene sjøl som eier samvirkene, og samvirkeforetakene har som mål å sikre at medlemmene deres får solgt produktene sine til en best mulig pris. Ved å være organisert i samvirker står bøndene sterkere enn om alle skulle solgt varene sine hver for seg. Det er også viktig for å ha forutsigbarhet og stabilitet, og vite at man får avsetning på det man produserer.

Sterk matkonsentrasjon

Norge skiller seg ut i europeisk sammenheng med at vi har en så sterk maktkonsentrasjon i dagligvarebransjen. Handelen med mat her til lands kontrolleres av tre store dagligvarekjeder som kontrollerer 99 prosent av omsetninga. En slik maktkonsentrasjon er verken heldig for bonde, industri eller forbruker. Det gir mindre mangfold i butikk og større fokus på pris. De siste årene har dagligvarekjedene skaffa seg enda større makt ved å inngå forpliktende samarbeid med eller kjøpe opp aktører lenger ned i verdikjeden. Dette kalles vertikal integrasjon.

Ved å være organisert i samvirker står bøndene sterkere enn om alle skulle solgt varene sine hver for seg.

Lov om god handelsskikk

Norges Bondelag jobber for å innføre en lov om god handelsskikk som kan regulere forholdet mellom leverandør og kjeder, og bidra til å unngå uheldig atferd som tilbakeholdelse av informasjon, uforholdsmessig korte frister og uklare kontrakter. Som eier av leverandørindustri er det viktig for bonden å ha ryddige og forutsigbare kontrakter med dagligvarekjedene. Stadig flere bønder er også i direkte kontakt med kjedene som videreforedler eller leverandør. Som råvareleverandør er bonden helt avhengig av en velfungerende verdikjede for mat.

Norges Bondelag mener:

  • Balansen og maktfordelinga i verdikjeden for mat må bedres
  • Matprodusentenes andel av verdiskapinga i matvarekjeden må økes
  • Vertikal integrasjon i verdikjeden må bremses
  • Norge må vedta en egen lov om god handelsskikk som overses av et uavhengig handelstilsyn

Relaterte artikler

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Publisert 

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Lars Petter Bartnes

Sterkere maktkonsentrasjon i dagligvarehandelen

Publisert 

En ny rapport fastslår at kjedemakten har økt de siste fem årene. Bondelaget mener det er på tide å redusere kjedemakta i dagligvarehandelen, og imøteser tiltak fra regjeringen.

pris eller kvalitet

Kvalitet eller pris?

Publisert 

Det er strenge krav til norsk matproduksjon, og mat produsert i Noreg held ein gjennomgåande høg kvalitet.

Lars Petter Bartnes på representantskapsmøte

Til kamp mot «billigmat-modellen»

Publisert 

Med bondelagsleder Lars Petter Bartnes i spissen varsler et samlet representantskap kamp mot regjeringens «billigmat-modell» for landbruket.

Det er flere skuffelser i næringskomiteens behandling av statsbudsjettet, mener bondelagsleder Lars Petter Bartnes.

Mageplask om lov om god handelsskikk

Publisert 

I dag debatterer Stortinget innstillingen fra næringskomiteen om budsjett 2016 for Landbruksdepartementet. Næringskomiteen gir flere skuffende avklaringer; ingen lov om god handelsskikk, og ingen spesifisering av økt dekning av produksjonstap etter MRSA-sanering.

Lars Petter Bartnes

- Et mageplask fra regjeringa

Publisert 

Regjeringa vil ikke gå inn for lov om god handelsskikk, ifølge flere media. Lars Petter Bartnes er skuffa.

Grønnsaker illustrasjonsbilde

For dårleg av Coop

Publisert 

- No må bønder og forbrukarar nytte seg av medlemsdemokratiet i Coop, seier generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge, etter at Coop Norge har sagt opp leveringsavtale med 250 grønnsaksbønder.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere