Verdal fjellbeitefond skal slankes

  • Tips en venn om denne siden

Verdal Landbrukslag har tilgjengelige midler i dette fondet og ønsker å dele ut penger. Send inn søknad innen fristen.

Verdal Landbrukslag har tilgjengelige midler til utdeling fra Verdal fjellbeitefond. 
Fondets formål er å yte tilskudd til investeringer og drift til bruk av fjellbeitene i Verdal. 
Skriftlig søknad, med kostnadsoverslag på planlagte tiltak sendes styret innen 30. april 2014. 
 
Adresse: 
Verdal Landbrukslag
v/Anton Lund
Karmhusvegen 67
7656 Verdal
Blir det Åpen Gård i 2016 i Verdal?

ETTERLYSNING!

Verdal Bondelag ønsker å komme i kontakt med vertsgård

Våre samarbeidspartnere