Saksliste styremøte Verdal Landbrukslag 4. mars 2013

 • Tips en venn om denne siden

Verdal Landbrukslag har styremøte 4. mars 2013 og har følgende saker på sakslista:

 

 1. Godkjenning saksliste og innkalling
 2. Godkjenning referat fra sist møte 
 3. Orienteringssaker
 4. Evaluering bondepøbb
 5. Søknad fra Stiklestad Seterlag om støtte til gjerde
 6. Bondevenn og bonde-til-avisa
 7. Åpen gård 
 8. Førstehjelpskurs
 9. Politikerdag
 10. Avtale SNK
 11. Møte med Levanger og Verdal Landbruksforum.
Blir det Åpen Gård i 2016 i Verdal?

ETTERLYSNING!

Verdal Bondelag ønsker å komme i kontakt med vertsgård

Våre samarbeidspartnere