Lars Petter Bartnes kommer til Verdal 4. april

  • Tips en venn om denne siden

Leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes stiller til paneldebatt med lokalpolitikere i Verdal, i forbindelse med politikerdagen vi arrangerer

Vuku Landbrukslag og Verdal Bondelag har invitert lokalpolitikere til politikerdag mandag 4. april. 

Vi ønsker å invitere dere medlemmer til paneldebatt mellom lokalpolitikere i Verdal og Lars Petter Bartnes. Møt opp i kinosalen (Verdal) mandag 4. april kl 14.00.

Tema i år er jordvern og landbruket i Verdal. I den nye sentrumsplanen for Verdal vil dyrkamark, som er under full drift, bli omregulert til blant annet industri og boligbygging. 

Vi håper på godt oppmøte.

 

Blir det Åpen Gård i 2016 i Verdal?

ETTERLYSNING!

Verdal Bondelag ønsker å komme i kontakt med vertsgård

Våre samarbeidspartnere