Innspill til Nord trøndelag Bondelag vedr. årets jordbruksforhandlinger

  • Tips en venn om denne siden

Verdal landbrukslag hadde 5. februar medlemsmøte med landbrukspolitikk på plakaten. Johan Kristian Daling fra fylkesstyret ga oss en gjennomgang i landbrukspolitikken før det ble ordet fritt.

17 personer møtte for å få påfyll og komme med innspill.

Innspillet som nå er sendt N-T Bondelag kan du laste ned her

Anne Grete Rostad hadde en kort orientering om utviklingen av landbruket i Verdal den siste 10-årsperioden. Denne presentasjonen kan lastes ned her

Blir det Åpen Gård i 2016 i Verdal?

ETTERLYSNING!

Verdal Bondelag ønsker å komme i kontakt med vertsgård

Våre samarbeidspartnere