Denne sjansen måtte vi bare ta

  • Tips en venn om denne siden

Se hva som skjedde da Verdal Landbrukslag oppdaget at Høyre hadde møte rett over dem!

Lørdag arrangerte Vuku og Verdal Landbrukslag lokalmatdag på Ørens Meieri.

- Da vi fikk høre at fylkesgruppa til Høyre hadde møte i etasjen over oss, kunne vi ikke la den sjansen gå fra oss, sa Anne Grete Rostad.

Med Rostad i spissen, Jørgen Baumfelder, Anton Lund og Liv Guri Kvello hakk i hæl, og ikke minst journalisten i lokalavisa Verdalingen på slep, gikk de opp og kuppet møtet. 

Rostad holdt en brennende appell der hovedbuskapet var å tenke helhetlig i landbrukspolitikken. Noe av det hun snakket om og forklarte var at Norge er et langstrakt land, med sine store og små gårdsbruk. Arronderinga gir utfordringer, derfor kan ikke all melka produseres i de sentrale områdene. Vi får ikke forgrunnlag nok da!

-For å kunne produsere nok mat i fremtiden må man ta hele landet i bruk, sa Rostad 

-Dette var en positiv appell. Vi i Nord-Trøndelag Høyre er opptatt av landbrukspolitikken og det er noe vi fremmer sentralt. Vi har nedsatt et eget landbrukspolitikkutvalg for å bedre kompetansen og kjennskapen til bondenæringen, som kan påvirke regjeringen, sa Agdesten. 

Aksjonistene fikk til slutt applaus fra politikerne. 

Se video av kuppet her:

http://www.verdalingen.no/nyheter/article9460153.ece 

Blir det Åpen Gård i 2016 i Verdal?

ETTERLYSNING!

Verdal Bondelag ønsker å komme i kontakt med vertsgård

Våre samarbeidspartnere