Årsmøtepapirer Verdal landbrukslag fredag 31. oktober

  • Tips en venn om denne siden

Fredag 31. oktober kl 19.00 på Ørens meieri avholdes årsmøte i Verdal landbrukslag. Etter årsmøtet blir det bondepub samme sted. Årsmøtepapirene ligger vedlagt som pdf-tid. Vel møtt!

Årsmøtepapirer med årsmelding 2014

Vedtekter fjellbeitefond

Vedtekter bygdadagen

Blir det Åpen Gård i 2016 i Verdal?

ETTERLYSNING!

Verdal Bondelag ønsker å komme i kontakt med vertsgård

Våre samarbeidspartnere