Åpent møte om produksjonstilskudd og dyresjukdommer

  • Tips en venn om denne siden

Levanger og Verdal Landbruksforum inviterer til åpent møte onsdag 25. mars på Nordtun Grendehus kl 19.00. Ny forskrift om produksjonstilskudd er tredd i kraft, dyresjukdommer og oversikt over produksjonstilskudd er agenda. I samarbeid med Innherred Samkommune.

Invitasjon til åpent møte for landbruksnæringa i Levanger og Verdal

Levanger og Verdal Landbruksforum i samarbeid med Innherred Samkommune (ISK) inviterer til åpent møte.

Tid: Onsdag 25. mars, kl 19.00

Sted: Nordtund Grendehus, Mule, Levanger

Tema: 

- Ny forskrift om produksjonstilskudd er vedtatt - hvilke konsekvenser har dette for gårdbrukeren? Ved fylkesagronom Inger Skjerve Bjartnes fra Fylkesmannens landbruksavdeling.

- Dyresjukdommer - Fylkesmannen informerer om deres rolle og de siste måneders utfordringer. Ved assisterende landbruksdirektør, Anstein Lyngstad. 

- Oversikt over tilskuddsordninger ved Ingrunn Sivertsen, ISK.

Det vil bli servert kaffe og vaffel. 

Vel møtt!

Blir det Åpen Gård i 2016 i Verdal?

ETTERLYSNING!

Verdal Bondelag ønsker å komme i kontakt med vertsgård

Våre samarbeidspartnere