Fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag, Kari Åker,  var på Åpen Gård hos Marthe og Erling Iversen som driver Thunegården i Bessaker. Åfjord og Roan Bondelag og Produsentlaget til TINE i området var arrangører, og rundt 280 tok turen til Thunegården hvor de driver med melkeproduksjon. Her var også geiter, sau og høner. Åfjord og Roan Bondelag dro i gang en politisk debatt.

Vert Erling Iversen viser rundt i melkefjøset hvor de har gjort en del investeringer for framtida på bruket.

I Orkdal arrangerte Landbrukslaget Nord (det er et lokalt bondelag) Åpen Gård hos Eli Synnøve og Eivind Kvakland på gården Gangåssætra. Også de driver med melkeproduksjon og har investert i melkerobotfjøs. Sønnen Lornts er klar til å ta over drifta og var ivrig med på å klargjøre og gjennomføre Åpen Gård. Han hadde den geniale ideen om å vise en "stillestående grasdemonstrasjon". Rundt 450 tok turen til Gangåssætra hvor bygdekvinnelaget og 4H hjalp bondelaget.

Fra venstre Eivind, Eli Synnøve og Lornts Kvakland med de glade vinnerne av trøtraktorer. Fendt levert fra Eiksenteret Midt-Norge og oppå den ny eier Petter Dammen. John Deere levert av Felleskjøpet på Fannrem og oppå den ny eier Nicklas Karlsen Bryne.

Ørland Bondelag og Bjugn Bondelag er medarrangører på Austråttdagan som i år ble arrangert 31. august og 1. september. Dagen fylles med stands og aktiviteter på Austrått gård.

Helge Berre fra Ørland Bondelag viser hvordan en separerer melk, og TINE-ambassadørene delte ut smaksprøver på nye produkter fra TINE.

Årlig arrangerer Melhus Bondelag og Hølonda Bondelag en fagdag/debatt og Åpen Gård i samarbeid med Melhusbanken og Øya videregående skole på Kvål. Skoleanlegget og gården fylles med aktiviteter og organisasjoner. Lokalmatprodusenter er på plass og selger sine produkter. I år tok rundt 2500 turen til arrangementet.

Brann- og redningsbilen var populær på Åpen Gård på Øya videregående skole.

Sauens dag og Åpen Gård på Presthus gård på Ranheim øst for Trondheim ble kjempepopulært. Her hadde bondelaget Strinda Landbrukslag et samarbeid med Voll gård, Presthus frivilligsentral og Felleskjøpet som eier gården. Her var marked, demonstrasjon av hvordan gjeterhunden jobber, klipping av sau, dyr, kasseklatring og ja, til og med magedans. Et sted mellom 3000 og 4000 tok turen hit lørdag 28. september, sa en kjempefornøyd lokallagsleder Ingrid Nielsen. De avsluttet likeså godt dagen med pubkveld med levende musikk i fjøset.

Jan Egil Tillereggen viste hvordan en klipper sau og sorterer ulla.

Sør-Trøndelag Bondelag vil si tusen takk til lokallagene for den viktige jobben det er å arrangere Åpen Gård. Tusen takk også til alle de andre organisasjonene som bidrar til at Åpen Gård blir den suksessen det er. Tusen takk til de som har levert mat, sponset mat og utstyr. TINE, Nortura, Felleskjøpet og Landkreditt er trofaste samarbeidspartnere til Åpen Gård. Bygdekvinnelaget er trofaste hjelpere på matsalgsida. Tusen takk til alle, også de som tok turen innom:-)

Lornts Kvakland og Landbrukslaget Nord sin stillestående grasdemonstrasjon. Her kunne en se hva hvert redskap som brukes i grashøstinga gjør. Bak rundballepressa ligger det en rundballe.

Lokalt marked i tunet på Felleskjøpets stamsædgård, Presthus. Her ble det også grillet helt lam som utpå dagen kunne fortæres.