Åpen Gård ble arrangert lørdag 29. august på to gårder i Gunnesgrenda. Denne grenda ligger på Stamnan i Rennebu. Vertskapet var Jakob og Sigrid Hamre Gunnes og Martin, Anne Marit og Mikkel André Myrmo. To flotte gårder der alt var lagt til rette for de besøkende.

Det var mange forskjellige aktiviteter for både store og små, kalvemønstring, støvelkasting, natursti mm. Kalvemønstring er kjempepopulært.

Demonstrasjon av saueklipping og flishogging var av aktivitetene folk kunne få med seg.

Dyr av alle slag var å se, gris, sau, geit, ku, hest, høner...

Folk så ut til å kose seg i Gunnesgrenda. Vel blåst av Rennebu Bondelag med medarrangører.Tusen takk for innsatsen med denne viktige jobben som gjøres for å vise landbruket fram for folk flest.Her demonstreres sauegjeting med hund.

Bilder i denne reportasjen er tatt av Ola Bjørkøy.