Det er så artig - det knives om dette er det arrangementet som har samlet flest publikum i Melhus noensinne, sier vårt utsendte styremedlem Anna Rathe. Og arrangementet det diskuteres om er et utendørsspel arrangert før andre verdenskrig. Så vi sier dette er det største!

Åpen Gård på Melhus er et samarbeid mellom Øya videregående skole, MelhusBanken, bondelagene i Melhus og en del andre organisasjoner. Det har utviklet seg til en populær bygdadag som innledes med en middag og debatt-kveld fredag og Åpen Gård lørdag. Tema for årets debatt kveld var ressursene i skog og utmark.

Anna melder om nydelig vær, flotte forhold, populært med kornmaling, så mang en lørdagspizza i Melhus og omegn hadde nok nymalt hvetemel.

En fikk se skogsmaskiner i arbeid, og bygdeungdomslaget og skogeierforeninga rigget til motorsagtevling. Mange lokalmatprodusenter og organisasjoner hadde stands i drivhuset. Og Øya vgs har mange dyktige elever som tok i et tak med omvisning i fjøs og dyrestaller.

Vi tar av oss hatten for nok et flott Åpen Gård-arrangement!

Hopp i halmen var kjempeartig!

Se hva en kvadratmeter god matjord kan gi av ulike grønnsaker! Ta vare på matjorda;-)

Her skjæres planker på mobil sag.

"Smaken av Melhus" - lokalmatprodusenter i Melhus, hadde salgsstand.

Traktorutstilling må det være - her et utvalg av "gammeltraktorene".

Bondelagets stand:-)