Nesten 500 tok seg tid denne fine søndagen i august til å ta turen ut til Lauvøya i Åfjord kommune der bondelag og vertskap hadde lagt til rette for Åpen Gård. Lauvøya Gård er to gårder, Saga og Lauvøya, som har blitt til en gård hvor Arnhild og Odd Arne har bygd et nytt løsdriftsfjøs med melkerobot. Fjøset sto ferdig i oktober 2015 og har 56 liggebåser for melkekyr og 30 liggebåser for sinkyr/drektige (ordet for gravid når det gjelder dyr) kyr. De har også en ungdyravdeling. Melkekvoten er på 470 tonn og kjøttleveransen er på nesten 19 tonn. Disponibelt areal er rundt 750 dekar og de produserer 2000 rundballer. Både Arnhild og Odd Arne jobber heltid på gården. De har en fast ansatt og ekstrahjelp i onnene.

På Åpen Gård var det omvisning i fjøset. I tillegg hadde bondelaget tatt med "gjestedyr". Her var kalver, kaniner, kalkuner, lam, og høner til allmenn beskuelse. Barna fikk pynte og stelle småkalvene. 

I potetåkeren var det lov  å ta opp poteter for den som ville. Interessen var stor, og selvopptatte (veldig fjonge) poteter står nok på manges middagsbord i dagene framover.

Åfjord Bondelag hadde mere enn nok med å grille pølser og koteletter for salg til de besøkende. For i det fine været tenkte nok mange det var like greit å ta middagen med det samme de var på tur.

Bygdekvinnelaget var hyret inn for å selge vafler og kaffe.  Det ble det også arrangert  kubingo (kjøp ei rute og gamle på om kuskiten ramler fra kua og ned i di rute...).

Speidergruppa i Åfjord stilte også med en hjemmelaget karusell som for øvrig aldri sto ubrukt denne dagen, og selvfølgelig var det høyhopping og hesteridning.

Alt i alt en super dag for store og små, vel regisert av Åfjord Bondelag og driverne på Lauvøya Gård! Tusen takk for innsatsen!Vertinne Arnhild Saltbones ved melkeroboten.

Tekst og foto: Kari Åker, nestleder i Sør-Trøndelag Bondelag