Meldal Bondelag arrangerte Åpen Gård hos Kari og John Even Hoem Vold sammen med mange samarbeidspartnere. Mange tok turen til Åpen Gård og fikk oppleve fjøs, dyr, hesteskokasting, hopp i høyet, innslag fra revy, ridning. Orkel var tilstede med maskinutstilling. TINE hadde smaksprøver. Trollheimen landskapsvernområde feiret jubileum og var tilstede med natursti. Meldal Bygdeungdomslag hadde populær stand med quiz og hesteskokasting. Skogbruket var også godt representert og flishogging og flisfyring ble demonstrert. Bygdekvinnelaget og bondelaget solgte mat.

Styremedlem i Sør-Trøndelag Bondelag, Kristine Ek Brattset, sier kudømming var stas både for gammel og ung. Meldal Bondelag har gjort en kjempeinnsats sammen med vertskapet og samarbeidspartene med å lage et flott Åpen Gård-arrangement som gir innblikk i landbruket for både liten og stor. Hvor maten kommer fra er kjempeviktig kunnskap å ha med seg, sier Kristine.

Avisa ST hadde flott reportasje fra Åpen Gård-arrangementet.