Fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag, Lars Morten Rosmo, var tilstede da Øya vg skole, Flå Bondelag og Melhus Bondelag arrangerte Åpen Gård lørdag 27. september. Rosmo åpnet arrangementet. Ordfører i Melhus Jorid Jaktøien ble utnevnt til Bondevenn, noe hun hadde ventet lenge på. Hun kunne fortelle at det blir bygging av ridehall på skolen. Kommunen har godkjent plassering.

Mange organisasjoner bidro til et vellykket arrangement noe vi setter stor pris på. Tusen takk til alle som bidro på Åpen Gård på Øya videregående skole.Gartneriet var messeområde og kafeteria.Melhus 4H hadde tombola.Pløying med hest.Melhus Hagelag sin stand.Melhus Husflidslag. Staurbæringskonkurranse. Det bygges nytt fjøs på Øya videregående skole.