Ikke alt for mange av medlemmene hadde funnet veien til Møystad denne fredagskvelden. Landbrukssjef Stein Enger forklarte litt rundt hvordan planprosessene er bygd opp og viste på kartet hvor det nå foregår diskusjoner om utbygging. De 3 store områdene som ble nevnt var Hjellum, Ingeberg og E6. Selv om mye er vedtatt, er det fortsatt mulig å komme med innspill.

Vang Bondelag vil derfor ta initiativ til at arealforvaltningsutvalget kommer på banen. Både for å gi innspill til allerede vedtatte planer, men også gi klare og tydelige signaler om fremtidige prosjekter som berører landbruksarealer.

Etter orienteringen til Stein Enger ble det servert Møystad-burger med tilbehør og drikke samt en terte m/kaffe til dessert.