Tid:        Fredag 4. April 2014 kl. 19:00

Sted:      Møystad gård


Tema: Jordvern og arealpolitikk i Hamar og nabokommunene.
Stein Enger, enhetsleder for Hedemarken Landbrukskontor vil foredra og svare på spørsmål.
Vi har for tiden en rekke problemstillinger i vår kommune og disse blir belyst. Det er også viktig å kjenne til hvordan vi som grunneiere skal forholde oss i slike saker.

Etter den faglige delen byr Vang Bondelag på Møystad-burger, dessert og kaffe. Drikke til maten bekostes av den enkelte.

På grunn av serveringen er det bindende påmelding innen mandag den 31.3 kl. 15.00.

Meld deg på ved å trykke på denne linken:
https://response.questback.com/norgesbondelagbondelagetsse/dysivtqa0a/

Eller direkte til: hfbohmer@online.no


Vi håper anledningen passer og håper så mange som mulig kan komme. De første 50 får sitteplass.

Vel møtt!

Vennlig hilsen
Styret i Vang Bondelag